20 de desembre de 2015

Sopar de Nadal "discriminatori" al Club Natació Sabadell

Divendres dia 17 de desembre a les 22 hores,  al  frontó interior del Club Natació Sabadell, va tenir lloc el sopar de Nadal que Miquel Torres va organitzar per "todo lo alto".  

Dies abans el mateix Miquel Torres ja va recordar a responsables i treballadors/es de la importància de l'assistència a aquest sopar indicant que era  per treballadors, amb la qual cosa, si no hi assisties, es podia considerar que no volies continuar sent-ho.  No cal que especifiquem què volen dir exactament aquestes paraules, tothom s'ho pot imaginar. 

Per poder tenir un màxim control i recordatori de l'assistència, a l'entrada es confeccionava una llista amb nom i cognoms i el mateix president Miquel Torres feia lliurament personal d'aquesta panera: Aquest lot de Nadal sols era pels assistents al sopar, es a dir, que els treballadors/es que es troben en situació de baixa laboral o que per qualsevol circumstància no van assistir no hi tenen dret.

És evident que això es tracta d'un greu greuge comparatiu i esperem que des del Comitè d'Empresa o des d'algun sector més conscient de la pròpia Junta Directiva, resolguin aquesta discriminació, especialment perquè estem segurs que tothom que compleix amb la seva tasca i horari laboral mereix ser tractat amb igualtat. 

13 de desembre de 2015

Assemblees Ordinària i Extraordinària - Dilluns dia 14 de desembre a les 18.30 hores

Amb molta dificultat,  per la manca de transparència del president Miquel Torres i la seva Directiva, es van coneixent alguns resultats de l'exercici econòmic que es va tancar el passat 31 d'agost i que s'ha de presentar a la propera assemblea del dia 14.  També val a dir que es fa molt difícil creure els números que presenten, i encara més si tenim en compte que el requadre amb el total de socis que actualment te l'entitat no suma la xifres que posa, prova clara de total manipulació

Pel que fa a les pèrdues, consta una desviació en "despeses extraordinàries" d'aproximadament 400.000 euros. Un detall de les mateixes són els 59.550€ conseqüència de resolucions judicials i altres aspectes jurídics vinculats, o sigui, despeses d'advocats.

Una altre contrasentit és l'explicació que es dona en l'informe de gestió, justificant una despesa de 207.402 euros en indemnitzacions comentant que aquestes  tindran un efecte positiu en els propers exercicis per amortització dels llocs de treball, però si anem a veure els pressupostos veurem que la partida ha passat de 2.995.900 de l'any 2014/15 a 3.356.683 per l'exercici 2015/16, o sigui que ha experimentat un augment de 360.783 euros. La pregunta és obvia, on és aquesta amortització?

Un altre dels temes que ens hauria de preocupar seriosament és el que reflecteix l'informe de l'auditoria que diu textualment:

... la Junta Directiva ha arribat a un principi d'acord amb les entitat financeres participants als crèdits sindicats, tant de la Fundació Club Natació Sabadell com del Club, per a refinançar el deute actual...  

Veient la capacitat negociadora que ha demostrat Miquel Torres fins ara, el resultat és evident:
deixem de pagar capital i anem fent la bola més gran. Tot per celebrar el Centenari "por todo lo alto" i deixar el Club a la misèria més absoluta. Això és el que clarament diu l'informe de gestió:

... una amortització final del 25% en l’exercici 2036/2037, nou venciment final del deute actual.

A més de l'increment que això suposa en interessos, a algú li pot semblar possible que el Club, en un sol exercici econòmic, pugui afrontar aquesta devolució de capital??   La xifra que pot representar aquest 25% vindria a ser la que en els sis anys de mandat de la Junta Torres hauria d'haver tornat als bancs, però durant aquest període el Sr. Torres no haurà rebaixat gairebé res d'aquest deute, cosa que les juntes anteriors retornaven crèdit per valor d'un milió d'euros anualment. Però Miquel Torres, lluny de complir amb els compromisos adquirits, a més de deixar de pagar, ha incrementat aquest deute en més 4 milions d'euros.

També ens ha cridat molt l'atenció la reducció del patrimoni net del club, que ha passat de 10,2 milions d'euros al tancament de 2011 a 6,7 al 2015. Amb quatre anys una reducció de patrimoni de 3,5 milions d'euros ens sembla una barbaritat.

Amb aquests números Miquel Torres ens porta a una mort segura.

A continuació de l'Assemblea ordinària hi ha convocada una extraordinària per una Modificació dels Estatuts.

Cal recordar que el 14 d'octubre del 2014 Miquel Torres ja va convocar una Assemblea per modificar els Estatuts, adaptant-los totalment i exclusivament a la seva persona. Davant les manifestacions i controversia originada, Miquel Torres va anul.lar aquesta assemblea just abans de començar.

La informació de l'actual modificació ha estat impossible de valorar tot i que afecta a tots els socis, i aquests per llei, tenen dret a conèixer-la, però sabem de casos que han demanat formalment l'accés a aquestes dades i els hi ha estat denegat.

La qüestió és clara: convocar una extraordinària a continuació de l'ordinària, quan més de la meitat dels socis compromissaris ja hauran abandonat la sala, donar la documentació a última hora, bàsicament perquè ningú tingui temps de llegir-la o revisar-la, i d'aquesta manera poder aprovar qualsevol barbaritat que li vingui de gust només per afavorir els seus interessos.

És d'esperar que el seny dels socis compromissaris prevalgui per sobre de qualsevol altre cosa en benefici de l'entitat i dels seus socis.
Assemblea 2015 - Modificació Estatuts

A continuació de l'Assemblea ordinària proper dilluns dia 14,  hi ha convocada una extraordinària per una Modificació dels Estatuts.

Cal recordar que el 14 d'octubre del 2014 Miquel Torres ja va convocar una Assemblea per modificar els Estatuts, adaptant-los totalment i exclusivament a la seva persona. Davant les manifestacions i controversia originada, Miquel Torres va anul.lar aquesta assemblea just abans de començar.

La informació de l'actual modificació ha estat impossible de valorar tot i que afecta a tots els socis, i aquests per llei, tenen dret a conèixer-la, però sabem de casos que han demanat formalment l'accés a aquestes dades i els hi ha estat denegat.

La qüestió és clara: convocar una extraordinària a continuació de l'ordinària, quan més de la meitat dels socis compromissaris ja hauran abandonat la sala, donar la documentació a última hora, bàsicament perquè ningú tingui temps de llegir-la o revisar-la, i d'aquesta manera poder aprovar qualsevol barbaritat que li vingui de gust només per afavorir els seus interessos.

És d'esperar que el seny dels socis compromissaris prevalgui per sobre de qualsevol altre cosa en benefici de l'entitat i dels seus socis.


10 de desembre de 2015

Assemblea 2015 - Les pèrdues es multipliquen!!

Amb molta dificultat,  per la manca de transparència del president Miquel Torres i la seva Directiva, es van coneixent alguns resultats de l'exercici econòmic que es va tancar el passat 31 d'agost i que s'ha de presentar a la propera assemblea del dia 14.  També val a dir que es fa molt difícil creure els números que presenten, i encara més si tenim en compte que el requadre amb el total de socis que actualment te l'entitat no suma la xifres que posa, prova clara de total manipulació

Pel que fa a les pèrdues, consta una desviació en "despeses extraordinàries" d'aproximadament 400.000 euros. Un detall de les mateixes són els 59.550€ conseqüència de resolucions judicials i altres aspectes jurídics vinculats, o sigui, despeses d'advocats.

Una altre contrasentit és l'explicació que es dona en l'informe de gestió, justificant una despesa de 207.402 euros en indemnitzacions comentant que aquestes  tindran un efecte positiu en els propers exercicis per amortització dels llocs de treball, però si anem a veure els pressupostos veurem que la partida ha passat de 2.995.900 de l'any 2014/15 a 3.356.683 per l'exercici 2015/16, o sigui que ha experimentat un augment de 360.783 euros. La pregunta és obvia, on és aquesta amortització?

Un altre dels temes que ens hauria de preocupar seriosament és el que reflecteix l'informe de l'auditoria que diu textualment:

... la Junta Directiva ha arribat a un principi d'acord amb les entitat financeres participants als crèdits sindicats, tant de la Fundació Club Natació Sabadell com del Club, per a refinançar el deute actual...  

Veient la capacitat negociadora que ha demostrat Miquel Torres fins ara, el resultat és evident:
deixem de pagar capital i anem fent la bola més gran. Tot per celebrar el Centenari "por todo lo alto" i deixar el Club a la misèria més absoluta. Això és el que clarament diu l'informe de gestió:

... una amortització final del 25% en l’exercici 2036/2037, nou venciment final del deute actual.

A més de l'increment que això suposa en interessos, a algú li pot semblar possible que el Club, en un sol exercici econòmic, pugui afrontar aquesta devolució de capital??   La xifra que pot representar aquest 25% vindria a ser la que en els sis anys de mandat de la Junta Torres hauria d'haver tornat als bancs, però durant aquest període el Sr. Torres no haurà rebaixat gairebé res d'aquest deute, cosa que les juntes anteriors retornaven crèdit per valor d'un milió d'euros anualment. Però Miquel Torres, lluny de complir amb els compromisos adquirits, a més de deixar de pagar, ha incrementat aquest deute en més 4 milions d'euros.

També ens ha cridat molt l'atenció la reducció del patrimoni net del club, que ha passat de 10,2 milions d'euros al tancament de 2011 a 6,7 al 2015. Amb quatre anys una reducció de patrimoni de 3,5 milions d'euros ens sembla una barbaritat.

Amb aquests números Miquel Torres ens porta a una mort segura.


4 de desembre de 2015

Quina és la situació econòmica del Club? [PRE ASSEMBLEA DE SOCIS COMPROMISSARIS]

Abans de l'Assemblea de socis volem fer un petit resum de la situació econòmica que viu el Club. Com ja és habitual des de que Miquel Torres és President, la total opacitat de la Junta Directiva fa gairebé impossible la nostra tasca. El resultat de l'últim exercici (tancat el passat mes d'Agost) segueix sent una incògnita i no va ser presentat ni al plenari del Consell d'Honor. Les últimes dades que tenim són del resultat de l'exercici anterior, és a dir del 31 d'Agost de 2014.

El deute

Si analitzem les dades del 2011 al 2014 veiem que des de que Miquel Torres és President el deute del Club no ha parat de créixer passant de 27,6 Milions al 2011 a 30,7 al 2014.

La manca de capacitat negociadora ha fet també que els interessos passessin de Euribor +1 al 2011 a Euríbor + 3 al 2014.

Es desconeix la xifra total del deute o els interessos que es paguen a l'actualitat.

Austeritat i malbaratament

Les fortes mesures d'austeritat impulsades per la Junta Directiva no han ajudat a disminuir el deute, com hem vist, sinó al contrari.

L'ERTO als treballadors, els acomiadaments o l'increment de les quotes de socis han servit per realitzar fitxatges externs d'esportistes d'èl·lit com Ona Carbonell, Erika Villaécija, Paula Klamburg, entre d'altres i que han anat en detriment de la cantera. El cas més escandalós és el del Waterpolo masculí, que després de fitxar a Jugadors professionals que cap equip es podia permetre, es va acomiadar a tot el planter.

Destacar a més la  despesa institucional del President i membres de la Directiva, que sempre s'ha mantingut en el més estricte secret. Com ja hem dit, desconeixem la xifra del 2014-15, però és de suposar que la xifra seguirà el patró dels últims anys. El pitjor de tot és que lluny d'una correcció en aquest sentit, es tem una desviació molt superior de cara l'any que ve, coincidint amb el Centenari, sobretot si tenim en compte que el passat mes de setembre la Junta Directiva es podria haver gastat 30.000€ en un sol sopar per les seccions d'aigua, posteriorment va tenir lloc un segon sopar, de les mateixes característiques,  per les seccions de sec.

Incapacitat per gestionar

L'actitud megalòmana del President així com la ineptitud de la Junta Directiva ha portat a les finances a un estat crític. El 2011? tot i la seva inexperiència, Miquel Torres es va posar a negociar amb les Elèctriques. El resultat de la negociació va ser que Gas Natural es va fer amb el projecte de la co-generació a canvi de 1,3 Milions d'euros. Aquesta xifra és molt similar al que s'hagués estalviat el Club en la factura del gas en un sol any d'haver conservat el projecte. Ara però el Club està pagant a dia d'avui per l'electricitat que ell mateix produeix.

Un altre exemple de mala gestió ha estat la inacció total davant la construcció del Parking de Can Llong. Els contractes estipulaven que s'hauria d'haver dut a terme però la Junta directiva va deixar passar tots els terminis per reclamar a la constructora.

21 de novembre de 2015

Una farsa de Plenari (actualitzat)

Dijous 19 de novembre va tenir lloc el Plenari del Consell d’Honor del Club Natació Sabadell. Va quedar demostrat un cop més que ni Miquel Torres ni la mateixa Junta del Consell d’Honor tenen cap respecte vers els consellers de l’entitat.

Després de que la Junta del Consell d’Honor expliqués els arrosos i les excursions, els consellers van demanar que es llegissin les cartes que havien estat presentades pels consellers. Tot i que els va costar, perquè  ja volien donar per finalitzat l'acte,  al final la presidenta les va llegir.

Hi havia dues cartes.

El contingut de la primera era d'un grup de consellers que demanava els números del tancament d’exercici 2015 i que s’han de presentar a la propera Assemblea. La presidenta Isabel Ortiz Morató va dir que no tenien cap obligació en explicar els números, però que podia assegurar que hi havia superàvit. Davant la indignació d’alguns consellers, el vice-president Mingo Vidal es va escalfar i va acabar dient que hi havia hagut una despesa ordinària de 13.000 euros positius,  que tancarien amb un positiu de 5000, o sigui que hi havia guanys. També va assegurar que “hi havia hagut despeses extraordinàries de 350000 euros, que això sempre passa"... o sigui, resumint,  que va deixar clar que el Club té una pèrdua a final d’exercici de més de 340000 euros per sobre del pressupost previst. Un nou exercici en negatiu i ja en són 4 de consecutius amb pèrdues.

El contingut de la segona carta era que es portés a votació una auditoria externa. La presidenta va treure uns quants folis i es va posar a llegir un escrit fet per l’advocat Marcos de Robles, on justificava que la interpretació que feia la Junta Directiva dels Estatuts,  era que el Consell d’Honor no tenia competències per posar a votació un tema com aquest. És evident que tothom es passa pel forro els vigents Estatuts del CN Sabadell ja que l'article 42 diu exactament:

Article 42.- Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria econòmica han de ser revisats per auditors. L´auditoria ha d’incloure l´informe de gestió. A més a més, de manera extraordinària, l’auditoria s’ha d’efectuar, en tot cas, si ho sol•licita: 
a) L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya. 
b) La Federació Catalana de Natació. 
c) Un mínim del 5% dels socis numeraris o compromissaris.
d) Una quarta part dels membres de la Junta Directiva. 
e) L’Assemblea General mitjançant acord pres per majoria dels socis compromissaris presents.
f) La Junta del Consell d´Honor per acord del Plenari. 

En els dos primers casos, el cost de l’auditoria va a càrrec del sol•licitant.

Afegim aquest enllaç fet per un conseller en el seu blog que aporta alguna informació més sobre el Plenari.


16 de novembre de 2015

La Directiva del Club es salta els Estatuts un cop més

L’article 16, apartat 5 dels vigents Estatuts del Club Natació Sabadell diu textualment:

Els membres integrants de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

Entenem que d’això es desprèn que tampoc haurien de poder tenir una relació laboral, ja que no seria ètic el fet de ser membre de la directiva, on es prenen les decisions i al mateix temps prestar serveis com empresa i que això permetés a la vegada un enriquiment personal. Doncs be, segons la informació de que disposem, un membre actual Junta Directiva, en concret Joan Canadell Lleonart, factura a través de la seva empresa al Club Natació Sabadell. Les raons que ha donat l'Entitat per a la seva contractació són : “el club no disposa de eines o maquinària adequada per a certes tasques, com la reparació dels porta-rotllos (que per cert va trencar un conegut soci i al que no se li va aplicar cap mesura disciplinària), la instal·lació de tanques  perimetrals, etc.” 

És evident que la informació privilegiada fa innecessària la presentació de pressupostos, però la pregunta és si aquest és l’únic cas o estem davant d’un aprofitament personal? Si fos així s’entendrien moltes coses.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...