23 de maig de 2016

Qui organitza l'acte central del centenari

Una nova polèmica esquitxa la Junta Directiva de Miquel Torres. El dia 31 de maig a les 19 hores, tindrà lloc la Festa del Centenàri del Club Natació Sabadell. Ens costa anomenar-la així tenint en compte que es l'acte central del Centenari i es fa al Teatre Municipal de La Faràndula i no al Club com se suposa que hauria de ser, i més si tenim en compte que la pagarem entre tots els socis i només podran assistir-hi uns privilegiats. La festà destinada als socis amb més antiguitat i a persones que han fet alguna cosa rellevant pel Club, imaginem que Miquel Torres deu ser qui decideix què és i què no és rellevant.

Centrant-nos en el motiu de la polèmica, l'organització de l'acte corre a càrrec de Solsona Comunicació, un fet sorprenent, ja que el Club disposa d'un departament de Màrqueting propi amb professionals amb experiència en aquest tipus d'actes.

Aquesta estranya externalització ha fet aixecar les sospites de l'equip d'Indignats CNS, així s'ha descobert que Momó Torres Ballesté, filla de l'actual President Miquel Torres, havia estat treballadora del grup Solsona Comunicació. I tot i que en teoria va deixar de treballar al grup l'any 2013, al seu currículum ens diu que no ha parat de col·laborar amb ells de forma Freelance amb la seva  pròpia empresa Momó con Acento.

El Perfil de Momo Torres Ballesté a Linked In.

Amb un ràpid repàs a la seva pàgina de Linked In, veurem que s'ha encarregat de varis projectes per a Solsona Comunicació, la majoria relacionats amb el món de l'esport. En totes aquestes col·laboracions amb el grup, la seva tasca era sempre la mateixa: Relacions Públiques.

Doncs bé, des de fa dies s'han començat a rebre les invitacions a l'Acte del Centenari. Quin és el contacte per confirmar l'assistència: rrpp@solsonacomunicacion.com, és a dir, Relacions Públiques.


A més a més, diversos socis confirmen haver-la vist durant la final de la Champions passejant pel Club amb una placa que l'identificava com a "Organització"

Com es pot veure la polèmica està servida i la opacitat amb la que treballa la Junta Directiva fa molt difícil de treure'n l'entremat. Hi havia necessitat de contractar una empresa externa quan es té un departament de màrqueting propi? I si és que sí, havia de ser precisament una empresa que acostuma a subcontractar a la filla del President per a fer actes similars? Si és que realment es necessitava de la seva ajuda, perquè no contractar directa i obertament a Momó Comunicació i que col·labori amb el departament del Club? O potser hem de creure que Miquel Torres no sabia que Solsona Comunicació sol col·laborar amb la seva filla per organitzar actes similars. Quin és el cost de tot plegat, i la pregunta potser més important de totes, per què tan secretisme?

Un altre tema és que a aquesta empresa se'ls ha facilitat dades personals d'alguns dels assistents, com el telèfon privat, al qual han rebut trucades per confirmar assistència. Aquest fet podria suposar una infracció de la Llei de Protecció de Dades, per tant els afectats són lliures de prendre les mesures legals que correspongui.

Aquesta macro-festa finançada pel soci del Club , i a la qual es repartiran "regalets" pels assistents, fa que aquest dia el Club tanqui les seves portes a les 17 hores, per, d'aquesta manera, cap  treballador/a tingui excusa per la no assistència a l’acte de lluïda del senyor Torres, que recordem volia imposar per conveni.

8 de maig de 2016

Negociació del Conveni (III)

Seguint amb les propostes per part de l’Empresa en la negociació de conveni, arribem a un dels punts més importants: les condicions salarials.

Miquel Torres ja ha deixat clar que pel 2016 no hi ha cap augment de sou contemplat, que ell ja va fer els augments pertinents als que li queien bé i que ja havia acabat la seva generositat.

Està clar que Miquel Torres porta un any de molt “despilfarro”. Segons el senyor Torres el Centenari be s’ho mereix, però en canvi un cop més la base treballadora del Club, es queda sense res.

Dins aquesta plataforma, un tant surrealista que vol presentar l’equip Torres, el punt que ja no ens sorprèn, venint de qui ve, és considerar com a falta molt greu, els treballadors/es que no assisteixin a actes que fa el Club i que presideix el molt “Honorable”: actes de centenari, sopars de Nadal.... Ens ha arribat que molts treballadors/es van coaccionats a sopars i actes, perquè se'ls insinua que si són treballadors/es han d’anar-hi i si no hi van, potser es que no els agrada treballar al CNS..., però que hagin tingut la vergonya de voler-ho plasmar en un conveni, ens sembla del tot absolutista, a part de ser il·legal.

27 d’abril de 2016

Negociació del conveni col.lectiu del CNS (II)

En les quatre assemblees de treballadors que han tingut lloc amb els diferents torns de treball, El Director de Recursos Humans, Sr. Ramon Martí Serra, ha tingut el privilegi de poder assistir a totes elles cosa que en qualsevol empresa "normal" seria impensable.  Seria justificable si el motiu de la seva presència fos per aportar alguna cosa sobre les negociacions, però quan un es limita a escoltar i anotar tot el que veu i/o sent és molt poc ètic i ja sabem on acaben aquestes informacions. 

Un dels temes tractats és la modificació de l'article 6

L'article 6 del conveni del Club diu:

Article 6. Denúncia i revisió

[...]    Són d’aplicació les clàusules normatives del conveni mentre no s’arribi a un acord definitiu sobre aquest. Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi els set mesos, s’ha d’entendre que aquest queda prorrogat fins que acabin les negociacions. [...]

Miquel Torres des de la seva entrada al Club, ha tingut la obsessió de que els treballadors/es del Club es regeixin pel conveni bàsic del sector, és per aquest motiu que vol modificar aquest paràgraf, per, una nova redacció que digui, que si passa un any de negociacions i no s'ha arribat a un acord els treballadors/es del Club passaran automàticament al conveni del sector (que està molt per sota del conveni actual).

Un altre punt que directament vol suprimir d'aquest mateix article:

[...]     Així mateix,   en cadascuna de les presumptes prorrogues i amb efectes de primers del any de què es tracti, l’increment salarial    que s’aplicarà serà l’IPC de Catalunya de l’any anterior [...]

O sigui que l'augment que ofereix pels treballadors/es "de base" és de cero.


26 d’abril de 2016

Negociació del Conveni Col.lectiu del CNS (I)

Han començat les assemblees de treballadors/es del Club cara a la negociació del Conveni Col.lectiu dels Treballadors/res

Un dels apartats a negociar és, concretament l'article 20 del conveni actual que diu textualment:

Article 20. Jornada.  La jornada laboral durant la vigència del conveni és de 40 hores setmanals.

Tenim constància de que l’empresa està més interessada en el còmput d'hores efectives anuals que amb el còmput setmanal,  tal i com està en el conveni vigent. Això,  que podria semblar un detall sense importància, te truc amagat. Ens expliquem:

Segons l’Estatut dels Treballadors, l’article 34.2 diu textualment:

"2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquélla.

La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan."

El que hem destacat en negreta significa que l'empresa podria distribuir de forma irregular el 10% de la jornada anual, i això són molts dies a l'any.

Per exemple, si s’accepta el còmput anual de 1768 hores repartides en 221 dies, el 10% significaria que 176.8 hores podrien ser repartides en diumenges i festius o en canvis de torn. Això significa que durant 22 dies a l'any us poden obligar a canviar de torn,  o en el pitjor dels casos,  a treballar en festius.

En canvi si parlem del 10% de 40 hores setmanals parlem de 4 hores a la setmana.

En defecto de pacto,....” Ja heu pensat com voleu pactar aquestes hores? L’empresa ha avisat d’aquesta possibilitat?

Us volem recordar que l’empresa es va comprometre verbalment a determinar en el conveni els dies de descans, que són de dos dies de festa laborals consecutius.

14 de març de 2016

La llarga història del malbaratament


Aquest mes de febrer el Club Natació Sabadell ha fet 100 anys. Al llarg de la seva vida ha passat per moltes coses. S'hi han viscut moments de glòria i plenitud i d’altres molt difícils, però volem destacar un dels períodes més foscs que ha tingut l’entitat i pertanyen a aquests darrers 5 anys. Des de que Miquel Torres va ocupar la presidència al maig de 2011, hi ha hagut un seguit de situacions incomprensibles en una entitat esportiva, on hi hauria de prevaldre el bon fer, davant d’actes totalitaris i pràctiques pròpies d’altres temps.

Acomiadaments discriminatoris, retallades salarials, pèrdua dels drets de socis, pèrdua de massa social (exactament 8410 del tancament d’exercici del 2010 al 2015), malbaratament de recursos econòmics i patrimoni (pèrdua per més de 4 milions d’euros), favors personals, fitxatges espectaculars ... i tot això amb gran opacitat i gran secretisme vers als socis/es i treballadors/es sense les mínimes explicacions.

Aquest any del Centenari,  Miquel Torres ha preparat diferents esdeveniments, que pel que sabem,  el cost econòmic que representarà en aquest any no deixarà indiferent a ningú. Ja hi ha gent que cataloga el 2017 com l’any negre, ja que els recursos del Club seran escassos i s’hauran de prendre mesures dràstiques.

I a la vista de tota aquesta disbauxa sols volem recordar uns quants punts de les seves "100 propostes per un club centenari"


                            
                                                            programa electoral
         3 de març de 2016

Desapareixen 220.000 euros sense justificar

Analitzant a fons la Memòria Econòmica presentada a la darrera Assemblea del passat desembre observem que hi ha una "diferència en el capítol de pèrdues de 220.350 euros" entre la Memòria del 2014 i la del 2015 de la qual Miquel Torres no va donar cap explicació, possiblement intentant que passes desapercebuda, tot i ser una xifra considerable.

Ens expliquem: a la Memòria 2014, consta un acumulat de pèrdues de 4.777.132,41 euros


Aquest mateix any, el tancament a 31 d'agost el resultat de l'exercici va donar positiu de 4.929 euros, per tant, al tancament de l'any següent les pèrdues acumulades haurien d'haver disminuït per aquest import


però els números que va presentar Miquel Torres, queden molt lluny d'aquests resultats


Com podeu comprovar es reflexa una pèrdua acumulada de 4.992.553,42

La pregunta és obvia, on han anat a parar aquests diners?

És evident que les pèrdues generades per Miquel Torres entre 2014-2015 sumen 606.039,01 euros, dels quals sols va presentar a l'assemblea 385.689 obviant la resta. 

Una evident prova de manipulació i una manifestació clara de la manca de transparència de la manera que s'està gestionant el Club.

Les pèrdues acumulades des de que Miquel Torres va ocupar la Presidència del CNS ja són més de QUATRE MILIONS D'EUROS.

Tota la resta de la Junta Directiva està d'acord amb aquesta manca de transparència i assumir aquesta responsabilitat?

Què passarà amb el CNS desprès de tots els actes que Miquel Torres està organitzant amb un elevat cost econòmic per celebrar el Centenari?

20 de desembre de 2015

Sopar de Nadal "discriminatori" al Club Natació Sabadell

Divendres dia 17 de desembre a les 22 hores,  al  frontó interior del Club Natació Sabadell, va tenir lloc el sopar de Nadal que Miquel Torres va organitzar per "todo lo alto".  

Dies abans el mateix Miquel Torres ja va recordar a responsables i treballadors/es de la importància de l'assistència a aquest sopar indicant que era  per treballadors, amb la qual cosa, si no hi assisties, es podia considerar que no volies continuar sent-ho.  No cal que especifiquem què volen dir exactament aquestes paraules, tothom s'ho pot imaginar. 

Per poder tenir un màxim control i recordatori de l'assistència, a l'entrada es confeccionava una llista amb nom i cognoms i el mateix president Miquel Torres feia lliurament personal d'aquesta panera: Aquest lot de Nadal sols era pels assistents al sopar, es a dir, que els treballadors/es que es troben en situació de baixa laboral o que per qualsevol circumstància no van assistir no hi tenen dret.

És evident que això es tracta d'un greu greuge comparatiu i esperem que des del Comitè d'Empresa o des d'algun sector més conscient de la pròpia Junta Directiva, resolguin aquesta discriminació, especialment perquè estem segurs que tothom que compleix amb la seva tasca i horari laboral mereix ser tractat amb igualtat. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...